ALGEMENE HUIS REGELS

 • Éénmalig 15 euro inschrijfgeld 
 • Contributie wordt per automatische incasso per 4 weken afgeschreven (bij 2 maal storneren € 5,00 administratiekosten)
 • Beëindiging van het lidmaatschap kan ALLEEN SCHRIFTELIJK. (NIET VIA E-MAIL) Postadres: Club Physique, t.a.v. Andrews Ziddah, Tarthorst 280, 6708 JH Wageningen
 • 4 weken OPZEGTERMIJN
 • Leden onder de 18 jaar dienen het aanmeldingsformulier door ouders/voogd te laten ondertekenen.
 • Training in sportkleding is verplicht
 • I.v.m. de hygiëne is gebruik van een grote handdoek tijdens de lessen verplicht.
 • SPORTEN IN DE ZAAL MAG UITSLUITEND OP BINNENSCHOENEN MET LICHTE ZOLEN OF AEROBICSCHOENEN (DIE HEBBEN WEL ZWARTE ZOLEN, MAAR ZE GEVEN GEEN STREPEN OP DE VLOER), WAAR NIET MEE BUITEN GELOPEN IS.
 • U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw training, het volgen van de warming-up is belangrijk ter voorkoming van blessures.
 • Bij minder dan 4 deelnemers aan een les, mag de instructeur/instructrice de les annuleren.
 • Club Physique, Samen actief!, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of beschadigen van kleding of persoonlijke voorwerpen.
 • Aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 • Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de zaal/natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten. Voor eventueel veroorzaakte schade is de deelnemer zelf aansprakelijk.
 • Deelname aan de sport van Club Physique geschiedt voor eigen risico. Club Physique noch de instructeurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van Club Physique of van haar instructeurs. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten, zoals alle mogelijke schade ten gevolge van letsel of overlijden.
 • Een jaarlijks medisch onderzoek is aanbevolen!
 • Roken in de zaal is niet toegestaan.
 • Drankjes moeten contant worden afgerekend.
 • In de zomervakantie zal Club Physique 4 weken gesloten zijn. Uw automatische incasso zal tijdens deze periode stop gezet worden.

EXTRA HUISREGELS BUITENSPORT

 • Bij mist, duisternis, slecht zicht en of in de wintermaanden is het lopen met reflecterende kleding of hesje verplicht, eventueel aangevuld met knipperende lampjes. Hier dient de deelnemer zelf voor te zorgen.
 • Het is de deelnemers niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen
 • Er wordt verwacht van de deelnemers om niemand alleen achter te laten. Het dragen van een mobiele telefoon is een aanrader!
 • Bij risicovolle weersomstandigheden, zoals dreigend onweer, hitte, ijzel en sneeuw, wordt er bij de start van de training gezamenlijk door de trainers besloten wat te doen. Bij twijfel wordt het afgelast.
 • De wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de deelname onverkort van kracht.

Club Physique
Ut Sporthuus, Wormshoefweg 6
K.V.K. nr.: 656508791
Rabobank nr.: NL10RABO0318233207

Postadres: Club Physique t.a.v. Andrews Ziddah, Thathorst 280, 6708 JH Wageningen